Facebook Mail

Bouwen is vertrouwen. Dit begint al bij het ontwerp!

200
200
200

Plan van aanpak

Plan van aanpak

Het maken van een tekening voor de bouw of verbouw vergt het nodige overleg.

De start bestaat uit een vrijblijvend overleg tussen u en Arjan Schutten. In zo’n eerste gesprek worden de wensen geïnventariseerd (programma van eisen). Ook wordt een kosten indicatie aangegeven of er volgt op korte termijn een offerte voor de werkzaamheden.

Op basis van het programma van eisen volgt een schetsplan. Dit plan wordt met u doorgenomen en indien nodig aan uw wensen aangepast. Het goedgekeurde plan kan ter toetsing bij de gemeente worden ingediend. Dit overleg met de gemeente en welstand wordt door Schutten voor u geregeld. Uiteraard kunt u bij dit overleg aanwezig zijn.

Na goedkeuring betreffende bestemmingsplan en welstand kunnen de plannen verder worden uitgewerkt. Dit houdt in een verdere uitwerking van de plattegronden en gevels. Daarnaast worden er doorsneden en details op een grotere schaal uitgewerkt. Voor de bouwaanvraag zijn er verder, afhankelijk van het bouwwerk, constructieberekeningen, energieberekeningen (EPC) en daglicht- en ventilatieberekeningen nodig.

Deze stukken worden verzameld en vervolgens kan de bouwaanvraag worden ingediend. Dit gebeurt digitaal middels het www.omgevingsloket.nl. Wij beschikken over een machtiging, om ook dit traject voor u te organiseren.

Na het indienen van de bouwaanvraag kunnen de stukken voor de prijsvorming worden gemaakt. Dit houdt in een technisch omschrijving (bestek) en tekeningen. In de technische omschrijving worden alle materialen beschreven, die moeten worden toegepast tijdens de uitvoering. Deze stukken kunnen voor de prijsvorming bij een aantal aannemers worden ingediend, zodat er een prijsvergelijk ontstaat op basis van gelijke uitgangspunten.

Na de vergunningverlening en keuze van de aannemer kan de bouw starten. Ook de bouwcoördinatie, -toezicht en –vergaderingen behoren tot de mogelijkheden.

Na oplevering kunt u genieten van het resultaat, wat in nauw overleg met u is gerealiseerd!